עמוד הבית  אודות  כותבים עלינו  תקנון  |  צור קשר
 
טבעות נישואין ZW  |  טבעות נישואין DN + RT  |  טבעות נישואין MR  |  צמידי זהב  |  תליוני זהב  |  עגילי זהב  |  תליוני שמות  |  טבעות אירוסין טבעות יהלומים  |  
שיתוף

   
 
CASIO
SEIKO
DKNY
ADI
CASIO
SEIKO
DKNY
ADI
SNDC07P1
₪649.00
LA670WGA-1DF
₪160.00
DB-360G-9ADF
₪188.00
LTP-1308D-1B
₪200.00
MTD-1071D-1A1
₪390.00
MTD-1071-1A1
₪390.00
LTP-1314L-8A
₪200.00


 
    תקנון
 

1. אתר תיק תק אילת בע"מ (להלן "האתר") הוא אתר על רשת האינטרנט המשמש כקטלוג וחנות וירטואלית והנך מוזמן לקחת בו חלק בכפוף להסכמתך לתנאי השימוש שיפורטו להלן.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. אנא קרא את הפרטים המפורטים להלן בקפידה, שכן הם מהווים הסכם מחייב בינך לבין תיק תק אילת  בע"מ (להלן "החברה"), הבעלים והמפעילה של האתר.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. גלישה באתר ו/או רכישת מוצר המוצעים בו למכירה בין אם המוצר נרכש דרך האתר או בחנות עצמה לאחר ביקור באתר, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי התקנון, לכן אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. תנאי השימוש באתר ינוסחו ויובאו להלן בלשון זכר יחיד, אף כי האתר וכל המצוי בו מיועד לבני שני המינים כאחד וכל ביטוי בלשון יחיד ו/או זכר יראו בו כחל ומחייב גם בלשון נקבה ו/או רבים לפי העניין.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. מפעילי האתר יוכלו לשנות תנאים אלה מדי פעם בפעם לפי שיקול דעתם הבלעדי. מפעילי האתר יודיעו מראש ובפרק זמן סביר על שינויים אלה למשתמש באמצעות פרסום באתר ו/או בדואר-אלקטרוני, לפי שיקול דעתם ובהתאם לנסיבות העניין. המשך השימוש בשירותי האתר יותנה בקבלת הסכמת המשתמש לשינויים אלה.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. בכל מקרה בו תהיה סתירה בין האמור בתקנון זה ובין האמור באתר ביחס למוצר ספציפי יחוייבו הוראות תקנון זה למעט אם נאמר במפורש אחרת.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7. המוצרים המוצעים למכירה באתר – רשאים להשתתף במכירות המבוצעות באתר כל תושב ישראל אשר מלאו לו 18 שנים ו/או גוף משפטי מאוגד על פי דין שברשותם כרטיס אשראי בתוקף, של אחת מחברות האשראי הישראליות. ההשתתפות מותנית בהרשמה לאתר ומסירת פרטים אישיים מלאים נכונים ומדויקים.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7.1. כל האחריות לשעונים הנרכשים באתר חלה על היבואנים ועליהם בלבד. האחריות על התכשיטים חלה על היצרנים או היבואנים. בתכשיטים האחריות הינה על פגם בייצור בלבד ואינה כוללת כמו גם בשעונים כל נזק חיצוני , תאונה , מעיכה , שבר או  תוצאת התעסקות של הלקוח  או מי מטעמו עם הפריט בניסיון לתקנו. למען הסר ספק אין אחריות על קרע בשרשרת או צמיד , אין אחריות על שיבוץ זרקון או יהלום (ואולם נעשה הכל ע"מ לתקן כל בעיה  תוך חיוב עלות התיקון בשנה הראשונה). כל שיבוץ יהלום נבדק בקפידה טרם יציאה מהחברה, באם נתקלתם ביהלום רופף נא פנו מיידית לשירות לקוחות. צמידי טניס מועדים לקריעה בגלל החיבורים העדינים בין החוליות ,במיוחד במשקלים שמתחת ל 12 גר לצמיד.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7.2. במקרה ועולה הצורך ליצור קשר עם היבואן / היצרן כדי לממש את האחריות, יפנה הקונה אל החברה וזו תנהל את ההתנהלות מול היבואן, אלא במקרה ויבקש הלקוח לנהל את ההתנהלות מול היבואן בעצמו, והדבר יאושר לו ע"י החברה.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7.3. ידוע לך כי החברה רשאית למנוע ממך את ההשתתפות במכירות המוצעות באתר וזאת מכל טעם ובלי כל חובה לנמק את סירובה ואף אינה חייבת להודיעך על סירובה זה.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7.4. מפעילי האתר אינם מתחייבים שיענו לכל דרישות המשתמש, או שהשירות לא יופרע ו/או יתקיים בזמן, בבטחה וללא טעויות. כמו כן, אין מפעילי האתר מתחייבים לגבי התוצאות אשר תושגנה כתוצאה משימוש בשירותי האתר או לגבי הדיוק והאמינות של המידע אשר יושג באמצעותו.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7.5. התמונות המוצגות באתר הינן לצורך המחשה בלבד ואינן מחייבות את החברה. במקרה שבו קיים הבדל בין פרטי המוצר בכתב לתמונה המתפרסמת באתר (לדוגמה – לגבי צבע המוצר), הנתונים בכתב הם המחייבים.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7.6. מחירי המוצרים באתר כוללים מע"מ, אלא אם צוין אחרת בעמוד המכירה. SSL שהוא פרוטוקול ההצפנה המקובל בכל העולם להצפנת מידע. לאחר בדיקת פרטי ההזמנה, תועבר הוראת התשלום לחברת כרטיס האשראי, אשר תזכה את חשבון החנות. לנוחות השימוש האתר יאפשר ללקוח ולמנהלי החנויות לראות את סטטוס ההזמנות שבוצעו.
מצאנו לנכון להבהיר נושא חשוב : המדיניות בנוגע למע"מ.
ראשית חוק  איזור סחר חופשי אילת קובע כי כל מכירה של טובין אל מחוץ לאילת או למי שאינו תושב אילת ואינו משתמש או צורך את  המוצר באילת חייב במע"מ.
כיון שכך כל המכירות באתר מוגדרות מראש כחייבות מע"מ ומתומחרות בהתאם לכך.
מאחר שכך, ימצאו מחירים בחנות הגבוהים ממחיר האתר למרות שהמחירים בחנות פטורים ממע"מ ( עד 200$ בלבד, מעל 200$ יש מע"מ גם באילת על שעונים ותכשיטים).
מדיניות החברה  : כל רכישה המתבצעת פיזית בחנות ולא באתר - מחירי החנות קובעים לגבי מכירה זו  , מחירי החנות יהיו גבוהים יותר ולא תתבצע הפחתת מע"מ עליהם מאחר שמחירי החנות עד 200$ לא כוללים מע"מ..
יתכנו יוצאים מהכלל אך ורק בתיאום טלפוני מראש ולפני ההגעה לחנות.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8. אופן התשלום ואספקת המוצרים – התשלום מתבצע באמצעות כרטיסי אשראי, כאשר קיימת גם אפשרות לקניה בתשלומים. פרטי כרטיס האשראי מועברים כשהם מוצפנים באמצעות שרת מאובטח. החברה מתחייבת לדאוג לאספקת מוצר אך ורק לאחר אישור חברת כרטיסי האשראי, קרי אך ורק לאחר התשלום ובמידה והעסקה בוצעה לפי כל הקריטריונים המוזכרים בתקנון זה. בשלב הרצת האתר ימסרו פרטי כרטיס האשראי טלפונית או בפקס לטלפקס 08-6374434

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8.1. אספקת המוצר תהיה בתוך שבעה ימי עסקים, אלא אם כן פורסמה הודעה אחרת בדף המוצר.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8.2. חישוב ימי האספקה ייעשה לפי ימי עסקים בלבד – חישוב זה אינו כולל סופי שבוע, חגים, ימי שבתון או ימי שביתה ו/או עיצומים ו/או עיכובים הנגרמים עקב כוח עליון.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8.3. בעת תיאום האספקה, תתבקש נוכחותך במקום ובמועד האספקה וכן הצגת תעודת זהות שלך ו/או חתימתך על גבי שובר כרטיס האשראי . קיום דרישה זו מהווה תנאי למסירת המוצר.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8.4. החברה שומרת לעצמה את הזכות להמנע ממסירת מוצרים באזורים מסוימים, במקרה כזה תעמוד בפני הלקוח האפשרות לאסוף את המוצר באופן עצמאי מחנות החברה באילת או במיקום שימסר ללקוח באזור הקרוב למקום מגוריו.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9. אמצעי תשלום וסליקה - העסקאות המבוצעות באתר מוצפנות בפרוטוקול

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10. ביטול עסקה - ביטול רכישה על ידי קונה יהיה בכפוף לאמור בסעיף 14ג לחוקהגנת הצרכן, התשמ"א 1981.
ביטול רכישה על ידי קונה הזכאי לבטל את העסקה על פי האמור לעיל בכפוף לתנאים שלהלן:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10.1. הקונה יודיע לחברה בתוך 14 יום מיום קבלת המוצר על רצונו לבטל את העסקה באמצעות טלפון או פקס או דואר אלקטרוני.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 10.2. הקונה יחזיר את המוצר שקיבל באריזתוהמקורית לחברה בתוך 5 ימים מיום הודעתו, כשהמוצר והאריזה שלמים וללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם כלשהם במצבם כפי שקיבל אותם, והתווית ו/או המדבקה, באם קיימות, לא הוסרו.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10.3. שעון שנרכש מהחברה ונענד ו/או שרצועתו קוצרה ו/או שחוליות הוסרו מרצועת השעון ו/או שנעשה בו שימוש כלשהו לא ייתקבל
 וייחשב כמוצר פגום.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10.4. תנתן לקונה אפשרות להחליף את השעון בשעון אחר שווה בערכו או לבחור מוצר חלופי.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 10.5. תכשיט שהוזמן במיוחד לפי מפרט  או מידה מיוחדים לא יתקבל בחזרה.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 10.6.תכשיט המשובץ יהלום חייב יהיה לעבור בדיקה גמולוגית טרם שתאושר החזרתו , בדיקה זו עשויה לארוך 7 ימים.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 10.7. תכשיט המשובץ יהלום שהוצא מאריזתו האטומה רשאית החברה שלא לקבלו בחזרה.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

דע כי חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 קובע כי במידה ובחרת לבטל את העסקה, רשאית החברה לגבות דמי ביטול בשיעור של 100 שקלים חדשים או 5% ממחיר המוצר, לפי הנמוך מביניהם.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11. פרטיות וסודיות - החברה תעשה כמיטב יכולתה, באמצעים העומדים לרשותה, על מנת להגן על סודיות פרטי הקונים. מאחר ורשת האינטרנט אינה מוגנת באופן מוחלט אין אפשרות להבטיח הגנה מוחלטת מפני חדירות לשרתי האתר וחשיפת המידע השמור בו. במקרה שלמרות אמצעי האבטחה יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע באתר ו/או להשתמש בו לרעה, מוסכם כי לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11.1. בכל מקרה שאינו בשליטת החברה ו/או הנובע מכח עליון, החברה לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא שייגרם למשתמש ו/או למי מטעמו באופן ישיר או עקיף אם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11.2. החברה תעשה כמיטב יכולתה, אך לא תוכל לשלול שיבושים בפעילות האתר באופן מוחלט. המשתמש מצהיר בזאת כי לא תהיה לו כל טענה ו/או תביעה נגד החברה ו/או נגד האתר עקב נזק כתוצאה מתקלה או שיבוש מכל סוג.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12. שונות - עדכוני מחירים ותאורי מוצרים מתבצעיםכל העת על מנת להבטיח ללקוח מחירים אטרקטיביים. שינוים אלה מצריכיםעבודה מואמצת וקשה,  מול ממשק הניהול במחשב. היה ונפלה טעות אנוש, טעות בהקלדה, השמטת ספרה,החברה לא מתחייבת לספק מוצר/ים אלה. החברה מצהירה ומתחייבת שטעויות מסוג זה יכולות להיעשות אך ורק, בתום לב, ויש לראות בהן טעויות אנוש. היה ויש ספק לגבי מוצר / מחיר מסוים, אםמצאת טעות כזו או אחרת, יש לפנות מיד למחלקת שירות הלקוחות באמצעות דואר אלקטרוני: info@watches.co.il או לטלפקס 08-6374434

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 12.1. במקרה של מחלוקת הנוגעת לרכישת מוצר באתר, על כל הכרוך והנובע מכך, יהיה מקום השיפוט הבלעדי בבתי המשפט בת"א 
או באילת בלבד.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

כתובתנו : שד' התמרים 3  ת.ד. 1823 אילת 88118.


 

חזור למעלה   |  מפת אתר  |   צור קשר אילת -  שדרות התמרים 3, צמוד לבנק יהב | 08-6374434
לייבסיטי - בניית אתרים